สำหรับเรื่องวาดรูประบายสีขอพักก่อนเพราะขี้เกียจ
วันนี้โพลี่เกิดสงสัยอย่างหนึ่งว่าในแวดวงอินเตอร์เน็ตของไทย
ได้มีการเล่น RULE บ้างหรือยัง จึงลองหาๆดูในกูเกิ้ล
และพบว่ามีการพูดถึง RULE น้อยมากจนแทบไม่มี
 
และด้วยความเป็นคนดี(เฮ...) โพลี่จึงคิดว่าควรจะแพร่กระจายกฏนี้ให้ทั่วกันในอินเทอร์เน็ต
สำหรับบางคนที่เล่นเว็บต่างชาติมา(โดยเฉพาะ 4chan)ก็อาจจะรู้จักคุ้นเคยดี
 
------------------------------------------------------------------------------
 
บทบัญญัติอินเทอร์เน็ต(Rule of The Internet) ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ว่าใครเป็นผู้บัญญัติขึ้น
แต่มีทฤษฎีหลากหลายว่ามันเกิดขึ้นในเว็ปไซต์ 4chan
โดยท่านศาสดา Anonymous(ไม่ประสงค์จะออกนาม)
และเหล่าสาวก Anonymous(ไม่ประสงค์จะออกนาม)
ก่อตั้งเป็นกลุ่ม Anonymous(ไม่ประสงค์จะออกนาม)
 
.... แล้วสรุปนี่พวกมรึงจะไม่ออกนามกันเลยสินะ?
 
อย่างไรก็ดี บทบัญญัตินี้ก็ได้แพร่กระจายออกไปในหมู่ Anonymous ด้วยกัน
กล่าวถึงกฏและระเบียบ รวมทั้งคำทำนายต่างๆ และความเป็นไปของโลกอินเทอร์เน็ต
จนสามารถกล่าวได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่บุรุษ(และสตรีบางท่าน)จำเป็นต้องรู้
เื่พื่ออที่จะได้รับมือกับความยุ่งเหยิงในโลกอินเทอร์เน็ต
 
RULE เองถูกนำไปปรับแต่งปรับใช้หลายต่อหลายครั้งโดย Anonymous
(ซึ่งไม่ใช่ตัวเดิม แต่ไม่ประสงค์จะออกนามเหมือนๆกันหมด)
เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและทำให้อ่านง่ายและมีสาระขึ้น
 
สำหรับเอนทรี่นี้ โพลี่จะหยิบฉบับที่คิดว่าคนไทยรับได้มากที่สุดมาแปลให้รู้กัน
(แต่อาจจะผิดพลาดบ้างก็ขออภัย)
 
 
 
บทบัญญัติอินเทอร์เน็ต ฉบับ 47 ข้อ
(Rule of The Internet)
 
บทบัญญัติที่ 1 จะต้องไม่พูดถึง /b/
/b/ ในที่นี้หมายถึง"สิ่งใดๆ"เพราะ /b/ ในเว็ปไซต์ 4chan คือบอร์ดที่ "สุ่ม" ข้อความใดๆใน 4chan ขึ้นมา
 
บทบัญญัติที่ 2 จะต้อง"ไม่"พูดถึง /b/
 
บทบัญญัติที่ 3 เราทั้งหลายคือนิรนาม
 
บทบัญญัติที่ 4 นิรนามคือกองกำลังอันยิ่งใหญ่ 

บทบัญญัติที่ 4 นิรนามจะไม่มีการให้อภัย 

บทบัญญัติที่ 6 นิรนามสามารถเป็นได้ทั้ง ผู้ที่น่าหวาดกลัว สิ่งที่ไร้ความรู้สึก และอสูรกายที่ไม่สนใจใคร
 
บทบัญญัติที่ 7 แต่นิรนามจะต้องรู้จักยอม (แต่จะไม่ให้อภัย ตาม Rule 5)
 
บทบัญญัติที่ 8 ไม่มีกฏที่แท้จริงในการโพสต์ใดๆ
 
บทบัญญัติที่ 9 ไม่มีกฏที่แท้จริงในการลบโพสต์ใดๆเช่นกัน ขอให้สนุกกับการถูกแบน
 
บทบัญญัติที่ 10 ห้ามมีความสุขจากเว็ปไซต์คู่แข่ง เด็ดขาด
 
บทบัญญัติที่ 11 การโต้แย้งที่คุณเลือกสรรมาอย่างดี สามารถถูกเมินได้อย่างง่ายดาย
 
บทบัญญัติที่ 12 สิ่งใดๆที่คุณบอกกล่าวมา จะถูกนำมาใช้โจมตีคุณได้เสมอ
 
บทบัญญัติที่ 13 และสิ่งใดๆที่คุณบอกกล่าวมา ก็ถูกนำไปกล่าวอ้างเป็นของคนอื่นได้เช่นกัน
 
บทบัญญัติที่ 14 อย่าต่อล้อต่อเถียงกับเกรียน เพราะนั่นหมายความว่ามันได้รับชัยชนะ
 
บทบัญญัติที่ 15 ยิ่งพยายามมากเท่าไร ยิ่งเฟลได้รุนแรงมากเท่านั้น
 
บทบัญญญัติที่ 16 ถ้าคุณเฟลได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ มันสามารถเป็นการเฟลอย่างวินๆ
 
บทบัญญญัติที่ 17 และความวินก็เฟลได้ตลอด
 
บทบัญญญัติที่ 18 สิ่งใดๆก็สามารถถูกตราหน้าและถูกรังเกียจได้เสมอ
 
บทบัญญญัติที่ 19 ยิ่งเกลียดสิ่งใดมากเท่าไร สิ่งนั้นก็จะยิ่งเข้มแข็งขึ้น
 
บทบัญญญัติที่ 20 ไม่มีสิ่งใดที่ถูกถือเอาเป็นจริงเป็นจัง
 
บทบัญญญัติที่ 21 สิ่งที่เป็นต้นตำหรับ จะคงความเป็นต้นตำหรับไว้ไม่กี่วินาทีก่อนที่มันจะเก่า
 
บทบัญญญัติที่ 22 การก็อปวางถูกสร้างมาเพื่อทำลายความเป็นต้นตำหรับ
 
บทบัญญญัติที่ 23 การก็อปวางถูกสร้างมาเพื่อทำลายความเป็นต้นตำหรับ
 
บทบัญญญัติที่ 24 ทุกรีโพสต์เป็นรีโพสต์ของรีโพสต์
 
บทบัญญญัติที่ 25 ความข้องเกี่ยวกับหัวข้อกระทู้จะถูกลดทอนลงทุกๆโพสต์ที่ตอบ
 
บทบัญญญัติที่ 26 ทุกๆกระทู้สามารถถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิง(ออกทะเล)
 
บทบัญญญัติที่ 27 หมั่นถามถึงความสนใจทางเพศของบุคคลใดๆอยู่เสมอโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเจาะจง
 
บทบัญญญัติที่ 28 หมั่นถามถึงเพศของบุคคลใดๆอยู่เสมอ เผื่อมันจะย้ำว่าเป็นผู้ชายจริงๆ
 
บทบัญญญัติที่ 29 ในอินเทอร์เน็ต ผู้หญิงทุกคนตัวจริงเป็นชาย และเด็กทุกคนเป็นFBIปลอมตัวมา
 
บทบัญญญัติที่ 30 ในอินเทอร์เน็ตไม่มีผู้หญิง
 
บทบัญญัติที่ 31 เอาหน่มน๊มมาหรือไม่ก็ไสหัวไป
ในกรณีที่ต้องการยืนยันตัวว่าเป็นหญิงจริงๆ
 
บทบัญญัติที่ 32 จะต้องมีภาพเพื่อยืนยันคำบอกเล่า
 
บทบัญญัติที่ 33 ซุ่มอ่านไว้ให้มาก เพราะมันไม่เคยพอ
 
บทบัญญัติที่ 34 มันจะต้องมี"ปีโป้"ของสิ่งใดๆ ไม่มีข้อยกเว้น
ปีโป้หมายถึง... เอิ่ม... อะไรต่างๆที่ 18+ น่ะนะ
 
บทบัญญัติที่ 35 ถ้าไม่มีปีโป้ในเวลานั้น มันจะถูกสร้างขึ้นในเวลาไม่นาน
 
บทบัญญัติที่ 36 จะต้องมีเรื่องที่จังไรยิ่งกว่าสิ่งที่คุณพบมาเสมอ
 
บทบัญญัติที่ 37 คุณไม่สามารถหารด้วยศูนย์ได้ เพราะเครื่องคิดเลขว่ามาเช่นนั้น
 
บทบัญญัติที่ 38 ไม่มีเส้นขีดขั้นในอินเทอร์เน็ต แม้แต่ท้องฟ้าก็มาจำกัดไม่ได้
 
บทบัญญัติที่ 39 - บทบัญญัติที่ 41 ไม่รู้จะแปลไทยยังไง ข้ามไปแล้วกัน
 
บทบัญญัติที่ 42 ไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์
 
บทบัญญัติที่ 43 ยิ่งสิ่งนั้นสวยงามและบริสุทธิ์มากเท่าใด ยิ่งสร้างความพึงพอใจเมื่อทำลายมันมากเท่านั้น
 
บทบัญญัติที่ 44 แม้คุณจะให้ความคิดเห็นด้านบวกเพียงข้อเดียวกับญี่ปุ่น ก็ทำให้คุณเป็นพวกคลั่งญี่ปุ่นได้
 
บทบัญญัติที่ 45 เมื่อผู้ใดก็ตามเห็นสิงโต ผู้นั้นจะต้องเข้าไปในรถ
 
บทบัญญัติที่ 46 มันจะต้องมี... เอิ่ม... ปีโป้เคโมะ? ของสิ่งนั้นเสมอ
 
บทบัญญัติที่ 47 สระน้ำปิดเสมอ
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
จะเห็นว่าไร้สาระสุดๆ
 
 
เอวัง.

Comment

Comment:

Tweet

พื้นหลังสวยดีเน้อ หน้าโพลี่มาก
// เริ่มออกทะเล เพื่อยืนยันกฏ

#1 By sindy (103.7.57.18|223.205.122.199) on 2012-05-15 12:25

Code Here.